Garanti

Dansk håndværk

– Godkendt ankenævn og garantiordning.

Dansk Håndværk ønsker at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og virksomheder der er medlem af Dansk Håndværk og derfor har vi – som en ekstra sikkerhed for dig som kunde – lavet Dansk håndværk.

Garantiordningen har til formål at sikre forbrugerne opfyldelse af kendelser afsagt af Håndværksrådets Ankenævn vedrørende arbejde udført af medlemmer af Dansk Håndværk, når kendelserne statuerer, at der er mangler ved det udførte arbejde.

Dækker udgifter op til 100.000 kr.

Garantiordningen dækker tab forbundet med eventuelle mangler ved det udførte arbejde (op til kr. 100.000 pr. byggesag), hvis virksomheden ikke er i stand til at efterleve en kendelse afsagt af Håndværkets Ankenævn – eller i helt særlige tilfælde domstolene.

Dansk håndværks GARANTIORDNING – din sikkerhed for et håndværksmæssigt vel udført snedker- og tømrerarbejde!

For yderligere information om Dansk håndværks GARANTIORDNING kontakt Dansk Håndværk

Læs mere om Håndværksrådet Ankenævn her.

Vil du læse flere af vores anmeldelser, så tryk her: Håndværker.dk